Đăng ký tài khoản bằng Email

 • 1
  Công dân chọn và click Đăng ký trên Trang chủ hệ thống, tiếp theo nhập các thông tin: Hộ tên, ngày sinh, số CMND và địa chỉ email dùng để đăng nhập sử dụng hệ thống, điền và nộp hồ sơ điện tử.
 • 2
  Công dân/Doanh nghiệp điền toàn bộ thông tin cần thiết trên biểu mẫu hồ sơ điện tử và đính kèm các tệp bản quét/bản mềm đối với những văn bản, tài liệu đi kèm hồ sơ.
 • 3
  Sau khi điền đầy đủ thông tin, Công Dân/Doanh nghiệp nhấp vào nút Gửi hồ sơ để gửi hồ sơ điện tử. Hồ sơ sẽ được chuyển về đơn vị tiếp nhận và xử lý hồ sơ nêu trên và sẽ được đơn vị này thẩm định, giải quyết.
 • 4
  Thông tin về quá trình giải quyết hồ sơ sẽ được cập nhật trực tiếp trên mạng để Doanh nghiệp biết. Khi hồ sơ hợp lệ và đầy đủ điều kiện giải quyết, Doanh nghiệp sẽ nhận được thông báo về thời gian dự kiến kiểm tra hệ thống.
 • 5
  Trường hợp hồ sơ chưa hoàn chỉnh hoặc có yêu cầu khác, Doanh nghiệp sẽ được hướng dẫn chi tiết để hoàn chỉnh hồ sơ