Insert title here

CHI TIẾT HỎI ĐÁP, KIẾN NGHỊ

Ngô Phương Lan
12 Lê Lợi, Phường Phúc Tân, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
12/11/2019
Nội dung câu hỏi
Làm thế nào để nộp đơn trực tuyến?
Phòng hành chính tổng hợp
12/11/2019
Nội dung câu trả lời
Công dân phải có tài khoản trong hệ thống, và đăng nhập vào hệ thống và chọn DVCTT mà mình muốn nộp để nộp hồ sơ
Thống kê
  • Số câu hỏi đã trả lời: 7
  • Số câu hỏi trả lời chậm: 0