Insert title here

CHI TIẾT HỎI ĐÁP, KIẾN NGHỊ

Ngô Phương Lan
12 Lê Lợi, Phường Phúc Tân, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
20/11/2019
Nội dung câu hỏi
Chỉ rõ các bước thự hiện,,
Phòng hành chính tổng hợp
20/11/2019
Nội dung câu trả lời
Cán bộ 1 cửa sẽ tiếp nhận hồ sơ sau đó luân chuyển sang phòng chuyên môn để xử lý tiếp
Thống kê
  • Số câu hỏi đã trả lời: 7
  • Số câu hỏi trả lời chậm: 0