Insert title here

CHI TIẾT HỎI ĐÁP, KIẾN NGHỊ

Phạm Kiên
Yên Thắng - Ý Yên - Nam Định, Xã Yên Thắng, Huyện Ý Yên, Tỉnh Nam Định
24/02/2020
Nội dung câu hỏi
Cục HTQT nhận hồ sơ qua đường bưu chính bạn nhé.
Phòng hành chính tổng hợp
24/02/2020
Nội dung câu trả lời

srhjk;uyHFGHJKL;FGDHDFG

SDFHHB,N.M,

DGFHGH,J.GFGCV

XFXH B,KJDTFJKHLJKGV

Thống kê
  • Số câu hỏi đã trả lời: 7
  • Số câu hỏi trả lời chậm: 0