Insert title here

CHI TIẾT HỎI ĐÁP, KIẾN NGHỊ

Ngô Thị Thu Thủy
12 Trưng Nữ Vương, Hải Châu, Đà Nẵng
03/12/2019
Nội dung câu hỏi
Yêu cấu hướng dẫn xử lý hồ sơ liên thông
Phòng hành chính tổng hợp
03/12/2019
Nội dung câu trả lời
Luân chuyển hồ sơ liên thông qua các đơn vị
Thống kê
  • Số câu hỏi đã trả lời: 7
  • Số câu hỏi trả lời chậm: 0