Insert title here

Có 34 thủ tục phù hợp với tìm kiếm

STT Mã số Tên thủ tục hành chính Mức dịch vụ công Lĩnh vực Thao tác
21 2.000732 Phê duyệt hoặc điều chỉnh chương trình giáo dục tích hợp 3 Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
22 2.000562 Phê duyệt liên kết đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ 4 Đào tạo với nước ngoài
23 1.004997 Sáp nhập, chia tách trường đại học 3 Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
24 1.002575 Thành lập, công nhận hội đồng trường, hội đồng đại học; bãi nhiệm, miễn nhiệm chủ tịch, thành viên hội đồng trường, hội đồng đại học của cơ sở giáo dục đại học công lập 4 Giáo dục Đại học
25 1.001982 Chuyển đổi cơ sở giáo dục đại học tư thục sang cơ sở giáo dục đại học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận 4 Giáo dục Đại học
26 1.005031 Thành lập phân hiệu trường đại học công lập, cho phép thành lập phân hiệu trường đại học tư thục 3 Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
27 1.005063 Thành lập trường đại học công lập, cho phép thành lập trường đại học tư thục 3 Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
28 1.005142 Đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông 4 Quy chế thi, tuyển sinh
29 1.001942 Đăng ký xét tuyển trình độ đại học, trình độ cao đẳng ngành giáo dục mầm non 4 Quy chế thi, tuyển sinh
30 1.002047 Đăng ký, xác nhận Đề án đào tạo chất lượng cao trình độ đại học 4 Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
31 1.001975 Đổi tên cơ sở giáo dục đại học 4 Giáo dục Đại học
32 1.008648 Chuyển trường đại học thành đại học 4 Giáo dục Đại học
33 1.008654 Công nhận hiệu trưởng trường đại học công lập 4 Giáo dục Đại học
34 1.008650 Liên kết các trường đại học thành đại học 4 Giáo dục Đại học

Hiển thị từ 21 đến 34 trong tổng số 34 kết quả.

Số hàng mỗi trang     Trang    của  2