Insert title here

Có 74 thủ tục phù hợp với tìm kiếm

STT Mã số Tên thủ tục hành chính Mức dịch vụ công Lĩnh vực Thao tác
21 2.000478 Cho phép thành lập phân hiệu của cơ sở giáo dục đại học có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam 4 Đào tạo với nước ngoài
22 1.005041 Cho phép trường đại học hoạt động đào tạo 2 Giáo dục Đại học
23 1.004992 Cho phép trường đại học, phân hiệu trường đại học hoạt động trở lại 2 Giáo dục Đại học
24 1.001968 Chuyển đổi loại hình trường đại học dân lập sang loại hình trường đại học tư thục 2 Giáo dục Đại học
25 2.000683 Chấm dứt hoạt động liên kết đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ theo đề nghị của các bên liên kết 4 Đào tạo với nước ngoài
26 2.000688 Chấm dứt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài 4 Đào tạo với nước ngoài
27 1.002196 Chấp thuận việc dạy và học tiếng nói, chữ viết của dân tộc thiểu số trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên 4 Giáo dục Dân tộc
28 1.005138 Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ tại cấp Bộ 2 Hệ thống văn bằng, chứng chỉ
29 1.001855 Công nhận trường cao đẳng tư thục hoạt động không vì lợi nhuận 2 Giáo dục nghề nghiệp
30 1.002166 Công nhận tỉnh đạt chuẩn Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ 2 Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
31 2.001967 Công nhận tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục nước ngoài hoạt động ở Việt Nam 4 Kiểm định chất lượng giáo dục
32 1.005092 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc 2 Hệ thống văn bằng, chứng chỉ
33 1.005030 Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng 2 Giáo dục nghề nghiệp
34 1.002279 Cử đoàn ra công tác ngắn hạn tại nước ngoài 4 Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
35 1.005009 Gia hạn giấy phép hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục 4 Kiểm định chất lượng giáo dục
36 2.000691 Gia hạn, điều chỉnh hoạt động liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài 4 Đào tạo với nước ngoài
37 1.001127 Gia hạn, điều chỉnh hoạt động liên kết đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ 4 Đào tạo với nước ngoài
38 2.000466 Giải thể cơ sở giáo dục đại học có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam 4 Đào tạo với nước ngoài
39 1.004896 Giải thể phân hiệu của trường đại học 2 Giáo dục Đại học
40 2.001981 Giải thể phân hiệu trường cao đẳng sư phạm (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường) 4 Giáo dục nghề nghiệp

Hiển thị từ 21 đến 40 trong tổng số 74 kết quả.

Số hàng mỗi trang     Trang    của  4