Insert title here

Có 40 thủ tục phù hợp với tìm kiếm

STT Mã số Tên thủ tục hành chính Mức dịch vụ công Lĩnh vực Thao tác
21 2.001970 Giải thể trường cao đẳng sư phạm (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường) 4 Giáo dục nghề nghiệp
22 1.000303 Liên kết đào tạo trình độ đại học 4 Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
23 1.005135 Mở ngành đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ 4 Giáo dục Đại học
24 2.001188 Mở ngành đào tạo trình độ đại học 4 Giáo dục Đại học
25 2.000732 Phê duyệt hoặc điều chỉnh chương trình giáo dục tích hợp 3 Đào tạo với nước ngoài
26 2.000562 Phê duyệt liên kết đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ 4 Đào tạo với nước ngoài
27 1.004997 Sáp nhập, chia tách trường đại học 3 Giáo dục Đại học
28 2.001969 Sáp nhập, chia, tách trường cao đẳng sư phạm 4 Giáo dục nghề nghiệp
29 1.002575 Thành lập, công nhận hội đồng trường, hội đồng đại học; bãi nhiệm, miễn nhiệm chủ tịch, thành viên hội đồng trường, hội đồng đại học của cơ sở giáo dục đại học công lập 4 Giáo dục Đại học
30 1.001982 Chuyển đổi cơ sở giáo dục đại học tư thục sang cơ sở giáo dục đại học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận 4 Giáo dục Đại học
31 1.005051 Thành lập phân hiệu trường cao đẳng sư phạm công lập hoặc cho phép thành lập phân hiệu trường cao đẳng sư phạm tư thục 4 Giáo dục nghề nghiệp
32 1.005031 Thành lập phân hiệu trường đại học công lập, cho phép thành lập phân hiệu trường đại học tư thục 3 Giáo dục Đại học
33 1.005063 Thành lập trường đại học công lập, cho phép thành lập trường đại học tư thục 3 Giáo dục Đại học
34 1.005142 Đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông 4 Quy chế thi, tuyển sinh
35 1.001942 Đăng ký xét tuyển trình độ đại học, trình độ cao đẳng ngành giáo dục mầm non 4 Quy chế thi, tuyển sinh
36 1.002047 Đăng ký, xác nhận Đề án đào tạo chất lượng cao trình độ đại học 4 Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
37 1.001975 Đổi tên cơ sở giáo dục đại học 4 Giáo dục Đại học
38 1.008648 Chuyển trường đại học thành đại học 4 Giáo dục Đại học
39 1.008654 Công nhận hiệu trưởng trường đại học công lập 4 Giáo dục Đại học
40 1.008650 Liên kết các trường đại học thành đại học 4 Giáo dục Đại học

Hiển thị từ 21 đến 40 trong tổng số 40 kết quả.

Số hàng mỗi trang     Trang    của  2