Insert title here

Có 53 thủ tục phù hợp với tìm kiếm

STT Mã số Tên thủ tục hành chính Mức dịch vụ công Lĩnh vực Thao tác
41 1.005022 Thành lập tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục công lập, cho phép thành lập tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục tư thục 4 Kiểm định chất lượng giáo dục
42 1.005019 Điều chỉnh, bổ sung đối tượng, phạm vi hoạt động của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục nước ngoài hoạt động ở Việt Nam 4 Kiểm định chất lượng giáo dục
43 1.005142 Đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông 4 Quy chế thi, tuyển sinh
44 1.001942 Đăng ký xét tuyển trình độ đại học, trình độ cao đẳng ngành giáo dục mầm non 4 Quy chế thi, tuyển sinh
45 1.002047 Đăng ký, xác nhận Đề án đào tạo chất lượng cao trình độ đại học 4 Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
46 1.002864 Đổi tên trường cao đẳng 4 Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
47 1.001975 Đổi tên cơ sở giáo dục đại học 4 Giáo dục Đại học
48 1.001948 Đổi tên tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục 4 Giáo dục Đại học
49 1.008648 Chuyển trường đại học thành đại học 4 Giáo dục Đại học
50 1.008654 Công nhận hiệu trưởng trường đại học công lập 4 Giáo dục Đại học
51 1.008650 Liên kết các trường đại học thành đại học 4 Giáo dục Đại học
52 1.008720 Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non tư thục do cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài, tổ chức quốc tế liên chính phủ đề nghị sang cơ sở giáo dục mầm non tư thục hoạt động không vì lợi nhuận 4 Đào tạo với nước ngoài
53 1.008721 Chuyển đổi cơ sở giáo dục phổ thông tư thục do cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài, tổ chức quốc tế liên chính phủ đề nghị sang cơ sở giáo dục phổ thông tư thục hoạt động không vì lợi nhuận 4 Đào tạo với nước ngoài

Hiển thị từ 41 đến 53 trong tổng số 53 kết quả.

Số hàng mỗi trang     Trang    của  3